ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

1302 คน

 สถิติเมื่อวาน 1071 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
6778 คน
90155 คน
2028114 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


9@ติวสอบครูผู้ช่วย จ.นครสวรรค์ 17-18 มกราคม 58 ณ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ.นครสวรรค์
หลักสูตร 2 วัน(สุดคุ้ม)

เชิญทุกท่านที่ประสงค์เป็นครูผู้ช่วยจองติวกับเราทีมติวที่มีคนมาติวแล้วสอบบรรจุครูได้มากที่สุดในประเทศไทยในระยะสามปีที่ผ่านมา(2555-2557) และเรามั่นใจว่าปี 2558 เราจะพาท่านประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายอีกครั้ง
สถิติการสอบครูผู้ช่วย ปี 2557
ลูกศิษย์เราสอบได้ลำดับที่ 1 จำนวน 78 คน
ลูกศิษย์เราสอบขึ้นบัญชีรอการบรรจุ กว่า 3000 คน
(มีรายชื่อและเขตที่สอบได้ทุกคนยืนยันคุณภาพการติว)


เราคือทีมติวที่มีผลงานประจักษ์ชัดมีผู้สอบได้ลำดับต้นๆเป็นรูปธรรมมากที่สุดในขณะนี้

ลิ้งความพึงพอใจของคนมาติว
http://www.sobkru.net/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=137


คณะวิทยากร(ทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน) นำโดย ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
เริ่มลงทะเบียน 08.00 น วันแรก
เวลาการอบรม 09.00 น . ถึง 17.30 น. ทุกวัน
กำหนดการอบรม
วันที่ 1 ความรอบรู้
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน @นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา @เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร@วัฒนธรรมไทย และขนพธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น@กฎหมายการศึกษา(ทุกฉบับ)
เทคนิคพิชิตข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข(คณิตศาสตร์)

วั้นที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิชาการศึกษา หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม วินัยและการรักษาวินัย ความเป็นพลเมืองดี การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ การจัดการความรู้ การสร้างสัมพันธ์ชุมชน
เทคนิคการทำข้อสอบภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน(ชำระวันแรกของการอบรม) 1,800 บาท
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่ม สมุด 1 เล่ม ปากกา 1 เล่ม อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง เช้าบ่าย รวม 4 มื้อ ซีดีการบรรยายเมื่อปีที่แล้ว 1 แผ่น วุฒิบัตรผ่านการอบรม 1 ฉบับ ส่วนลดค่าที่พักของโรงแรมตามโปรโมชั่นที่จัดให้ผู้เข้าอบรม

บริการหลังการอบรม จัดส่งข้อมูลการสอบ แนวข้อสอบ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสอบผ่านอีเมล์ล บริการให้คำปรึกษาการเลือกสถานที่สอบ ตอบปัญหาข้อสอบ และอื่นๆ ทางโทรศัพท์ เฟสบุค และอีเมล์ล
เราคือทีมติวทีมเดียวที่จะดูแลท่านตั้งแต่มาติวกับเรา หลังติว จนกระทั่งสอบบรรจุ หรือแม้แต่ท่านบรรจุเป็นครูแล้วเรายินดีดูแลให้คำปรึกษาท่านตลอดไปครับ

การันตีคุณภาพ ด้วยรายชื่อและจำนวนผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยมากที่สุดในระยะสามปีที่ผ่านมา
การสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในบอร์ดนี้(ช่องแสดงความคิดเห็น) หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 087-9897389 และ 089-0954409 และ 093-3431678 และ 098-6329918 และ 098-6352611 และ 081-4573120

หมายเหตุกำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน
รหัสล็อกอินเว็บบอร์ด 1234
โดย ผอ.ยุทธ 2014-10-21 10:41:30 [IP : 183.89.85.xxx]

ความคิดเห็น
ตรีวราพร ทองนุ่น
082-2342332

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-15 12:59:11 [IP : 118.172.191.xxx]
นางสาวชุติมา ดวงตาเสือ
0884227074

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-15 08:58:08 [IP : 118.172.191.xxx]
นางสาวณัฎฐณิชา สาติบุตร โทร. 0979182874

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-15 08:57:00 [IP : 118.172.191.xxx]

จองติว 1 ที่ครับ

นายอานนท์  รอดรัตน์

084-8166834

By นายอานนท์ รอดรัตน์ Send นายอานนท์ รอดรัตน์ เบอร์โทรศัพท์. 0848166834 2015-01-14 21:28:40 [IP : 27.55.226.xxx]
ภัคสิรี เดือนเที่ยง
086-7071406

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-14 14:51:10 [IP : 118.172.188.xxx]
ณิราภา ก้อนแข็ง
091-0955818

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-14 14:13:17 [IP : 118.172.188.xxx]
พจนา แก่นศิริ
ภัสรา มีรัตน์
แคทริยา ใจดี
087-2127980

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-14 14:11:18 [IP : 118.172.188.xxx]
ทรรศติยา ไกรสัย
084-6229249

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-14 13:45:57 [IP : 118.172.188.xxx]
วราพร แก้วมณี
081-5546958

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-14 13:31:44 [IP : 118.172.188.xxx]
นพวรรณ โพธิ์คำ
084-8170397

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-14 09:22:12 [IP : 118.172.188.xxx]
รุ่งนภา ด้วงจั่น
วิชัย คณทา
วิโรจน์ สุขแสน
By รุ่งนภา Send รุ่งนภา เบอร์โทรศัพท์. 0872071931 2015-01-13 19:31:12 [IP : 49.230.231.xxx]
สายสุนีย์ ศรีคล้าย
088-1552227

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-13 10:30:39 [IP : 118.172.188.xxx]
เกศรินทร์ แก้วอินพิมพ์
092-0352409

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-13 10:23:58 [IP : 118.172.188.xxx]
นันทพร กานประสุข
วรรณี มณฑา
080-1040846

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-13 10:21:48 [IP : 118.172.188.xxx]
ศวรรยา กุลนาคา
กฤษฎา นาวิก
083-9610539

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-13 10:19:39 [IP : 118.172.188.xxx]
จอง 1 ที่ สุภาวดี สิงห์สิน 081 664 3884

จอง 1 ที่ รุจิฬาวงษ์ นิยม 084 618 8047

จอง 1 ที่ สุภาวดี สมัครเขตการณ์ 082 167 3115

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 09:14:48 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 2 ที่

นิตชนันท์ ทับทอง 080 686 1077
สุภาวิตา ทับบุรี 085 728 3759

เอกสังคม

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 09:09:41 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 4 ที่

สริรินุช สุทธศิริ 087 843 3086
นาลี ทองเม้น 080 687 5173
สิริมา เจริญผล
กนกพร นันทัพ

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 09:07:54 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง1 ที่

อินทุกานต์ กวดขุนทด

093 131 9186

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 09:02:45 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 2 ที่

นางสาวมณีจันทร์ พจน์เลขา
นางคำนึง บุญอุ้ม

092 559 2020

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 09:01:10 [IP : 223.207.101.xxx]
จองติว 1 ที่
ค่ะ
อุษา พระวิจิตร

082 167 4683

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 08:58:32 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง1ที่

จิราภรณ์ พุ่มเปี่ยม

081 972 7876

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2015-01-13 08:42:52 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 3 ที่
ภัสสร ราศรีใส
สุมาลิน
ขวัญชัย ทองจิตต์
093-597-1478


จอง 1 ที่
มาลาตี เรืองฉาย 084-345-6479


จอง 1 ที่
กมลวรรณ เหลาแหล่ 080-516-3910


ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2015-01-13 08:41:18 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 1 ที่
จิตรา มีสวนทอง
091-2948380
........................................
จอง 4 ที่
1.สุพัตรา ดารุนิกร
2.อุลัยวรรณ ปานพลอย
3.วาริน โสรดา
4.สุดารัตน์ คำยา
093-2300637
........................................
จอง 1 ที่
สุรศักดิ์ ถิ่นนาราม
092-8859030
.........................................
จอง 1 ที่
วิภา พงษ์ทอง
088-1651195
.........................................
จอง 1 ที่
ธนารัตน์ ปานกรด
099-2345626
...........................................
จอง 2 ที่
สมฤดี จันทรสา
เจนวิทย์ ถ้วยอิ่ม
080-1146233
061-2610756
............................................
จอง 1 ที่
ศุภวัฒน์ แย้มฉวาก
088-4232820
.........................................
จองเพิ่ม 1 ที่
สุวิมล โกฎแก้ว
080-1141195
............................................
จอง 1 ที่
สุกัญญา แก้วกระจ่าง
090-4584740
............................................
จอง 1 ที่
ธัญญามล ปั้นเพ็ง
094-6046699
.........................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-12 21:34:45 [IP : 223.207.101.xxx]
จอง 1 ที่
วาสิณี แก้วสืบ
089-5550609
.......................................
จอง 1 ที่
นันธิยา จิตรบำรุง
082-3997746
.........................................
จอง 1 ที่
สุนิสา เสือนุ่ม
086-8455088
........................................
จองเพิ่ม 3 ที่
1.พรไพลิน มะเมียเมือง
2.จิตนตา สุทา
3.พรสวรรค์ อินทวัน
080-1141195
........................................
จอง 2 ที่
ปวีณา โกมล
นิศามณี พรเรืองมณีกิจ
085-5329077
095-6358590
..........................................
จอง 1 ที่
จรูญรัตน์ คำคม
088-8078027
.........................................
จอง 2 ที่
นรินนา นิมสนิท
กัญญรัตน์ ภู่ระหงษ์
093-1989485
.........................................
จอง 5 ที่
1.เจนวิทย์ ถ้วยอิ่ม 061-2610756
2.สมฤดี จันทร์สา 080-1146233
3.ศุภวัฒน์ แย้มฉวาก 088-4232820
4.ดวงพร สะทองปา 091-8397839
5.เมธา โกมุกพันธ์ 081-0468908
.......................................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล

By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-12 21:14:46 [IP : 223.207.101.xxx]
ปิยะ คงจันทร์
085-7300390

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-12 15:00:47 [IP : 118.172.191.xxx]
สุพัตรา ทับทิมตรง
วิภานี สีอวบ
092-2759467

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-12 13:58:46 [IP : 118.172.191.xxx]
ธนัชนันท์ พรมมา
พัชรีวรรณ อนุพินธุ
พนิดา โพธิ์ทอง
สุภารัตน์ คงคาอิน
นัชดา พลอยแดง
084-0523038

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-12 13:40:39 [IP : 118.172.191.xxx]
น.ส.วรินญา ภู่ปราง
นายณรงค์ฤทธิ์ ภู่ปราง
นางวิชุตา จำปาทิพย์

โทร 083-7819871
ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-08 14:04:10 [IP : 125.27.136.xxx]
สุกัญญา ลาโซ
085-0490568

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-08 10:23:25 [IP : 125.27.136.xxx]
จอง 1 ที่
ณันธพร จาดเมือง
089-6422341

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-07 21:01:20 [IP : 223.205.100.xxx]
1.นายพีรดนย์ จตุรัส โทร 088-2729240
2.นายวีรชัย รัตนโสภา โทร 088-2386592
3.นายสิรวิชญ์ ตันบุญ โทร 080-5129515
4.น.ส.ชลนิชา ดีแท้ โทร 088-1634176
5.น.ส.ศิริพร แสนเทียม โทร 095-6399523
6.จินตนา นาคคุ้ม 082-7874066
7.วิภาวี ปิ่นตา 083-9612588

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-07 15:33:49 [IP : 118.172.191.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
น.ส. อารีรัตน์ เอี่ยมสอาด
โทร 097 924 7617
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0979247617 2015-01-07 10:12:32 [IP : 182.93.136.xxx]
จอง 2 ที่คะ
นางสาวนันทวัน พึ่งพัก
นางสาวพรรณวลี ปรางโท้
0824035713
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0824035713 2015-01-06 21:22:45 [IP : 125.25.229.xxx]
สุนิน พลพิทักษ์
ศินประภา
ทิพวรรณ
089-8027895

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-06 19:33:00 [IP : 125.27.141.xxx]
จอง 1 ที่
ประวีณธรรม ทองเกล็ด 082-178-8166

จอง 1 ที่
ญาณิกา จันทร์ลาผัน 098-783-4907

จอง 2 ที่
รวิวรรณ อุปถัมป์ 080-424-5010
สุภักสร สุริยาเพชร

จอง 2 ที่
ณสิกาญจน์ อัณณกาญจน์กุล 087-935-5561
พุทธิดา ชูสรสาย 084-880-1038

จอง 3 ที่
กฤตพร ทั่งทอง 091-403-9928
สุพรรษา มาละออง 084-382-8211
วิภาวี น้อยดี 089-185-8629

จอง 1 ที่
สุนิษา อินทร์สุข 098-989-4767

จอง 1 ที่
วิราสินี คล้อยสวาท 087-524-7782

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2015-01-05 22:07:30 [IP : 223.205.100.xxx]
จอง 1 ที่ (เอกชีวะ)
เพชรลดา เพ็ญแจ่ม
088-1651195
.......................................
จอง 1 ที่
จินตรา คำภาพักต์
084-6643911
.......................................
จอง 1 ที่
ศรัณย์ อินทรักษา
081-7739506
......................................
จอง 4 ที่
1.สิริวรรณ บุญภิบาล
2.ศศิธร เอี่ยมละอาด
3.ณัฐณิกรณ์ พิลึก
4.นฤเบศ ตรีเนตร
088-4249587
..............................
จอง 1 ที่
จิตรา มีส่วนทอง
091-2948380
...........................
จอง 1 ที่
อัญชนา ถวายนิล (น้ำ)
083-3311225
..................................
จอง 1 ที่
วันชัย ศรีเพชร
084-7748032
...................................
จอง 1 ที่
ธวัลรัตน์ ธรรมรังสรรค์
095-5025562

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2015-01-05 22:05:08 [IP : 223.205.100.xxx]
นางสาวสมฤดี ใยอิ่ม 0872004345 จอง 2 ที่

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2015-01-05 20:40:03 [IP : 223.205.100.xxx]
จอง 1ที่ค่ะ
ปวีณา บุญประดับ
0873097609
By 1234 Send 1234 เบอร์โทรศัพท์. 0873097609 2015-01-05 18:39:39 [IP : 1.0.204.xxx]
กนกวรรณ ปานดวง

089-8027895 ครับ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2015-01-05 08:51:41 [IP : 106.0.210.xxx]
นายปรีชา สุวรรณทอง จอง 1 ที่ครับ
0830255899
By pricha Send pricha เบอร์โทรศัพท์. 0830255899 2015-01-04 19:39:30 [IP : 27.55.137.xxx]
กมลวัตร สีแตง

091-7123638 ครับ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2015-01-04 00:19:49 [IP : 49.48.86.xxx]
จอง 4
อารีรัตน์ พูลทอง
ณัฐธนา ฤทธิ์บำรุง
กมลชนก ชูมา
กนกวรรณ

087-3086037
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2015-01-03 23:57:57 [IP : 49.48.86.xxx]
ญาริกา เรียบเงิน
ปาวีนา ยอดเพชร

082-2450049 099-9683122

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2015-01-03 10:12:01 [IP : 125.27.143.xxx]
จอง 1 ที่
จุฬารัตน์ สีธูป 085-606-4252
เอกวิทย์

จอง 1 ที่
กฤตนันท์ ลักษณานันท์ 084-949-7885

จอง 1 ที่
อัจฉราภรณ์ นิ่มน้อย 092-043-5459
เอกคณิต

จอง 1 ที่
ชัยวัฒน์ ขันตี 099-291-3251
เอกวิทย์

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-24 18:12:45 [IP : 223.207.13.xxx]
ศรีแพร สุขแจ่ม
สุธีรา มาเมือง
ปิยฉัตร จากทอง
085-7283759

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-24 13:04:08 [IP : 118.172.189.xxx]
นส.นริศรา เหล่าเขตกิต เอกสังคม
นส. ศาริสา วิเวก เอก สังคม
นาย จักรกิจ พจน์ด้วง เอกพละ
นาง สายฝน บุญเฉลิม เอกประถมศึกษา

0992913251

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-22 13:19:34 [IP : 223.207.14.xxx]
นางสาวญาณิศา เกิดลอย
0834125477
นางสาวณัฐพร ตาสุวรรณ์
0872047850

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-21 11:46:27 [IP : 101.109.66.xxx]
จอง 4 ที่
เจนจิรา อ่วมทอน
จริยา กมลผัน
นิพาดา โอภาษี
สุคนธา ผาสุข
084-8865619

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-17 13:18:22 [IP : 223.206.127.xxx]
จอง 10 ที่
นางสาวพิมพ์ใจ โสภา
นางสาวจุฑาทิพย์ พันธ์พิทักษ์
นางสาวสุภาวดี คงเถื่อน
นางสาวจิตนา อิสระภาพ
นางสาวสุพรรณิการ์สุพันสร
นางสาววรรณิศา สินคำ
นางสาวสิริวิมล สีระวัตร
นางสาวศิวพร เทศแสดง
นายเทเวศ ม่วงพลับ
นายธงศักดิ์ สิงห์ไชย
084-8865619

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-17 10:59:28 [IP : 223.206.127.xxx]
วันวิสาข์ วัดสิงห์ 085-5313428

นายดิษฐพัชร์ ถาโท 083-4879903

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-15 12:28:13 [IP : 118.172.190.xxx]
นายธนวัฏ หวังวีระ 0928861816
นายเอนก คล้ายสังข์ 0819474074
จอง2ที่
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0928861816 2014-12-15 11:16:12 [IP : 27.55.166.xxx]
นางสาวรุ่งนภา พาเข็ม
0808459252

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-14 12:08:33 [IP : 171.98.162.xxx]
2 ที่
ปรางทิพย์
080-1098962

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-14 09:10:31 [IP : 171.98.162.xxx]
จองติว 1 ที่
จิราภรณ์ พุ่มเปี่ยม
By จิราภรณ์ พุ่มเปี่ยม Send จิราภรณ์ พุ่มเปี่ยม เบอร์โทรศัพท์. 0819727876 2014-12-13 22:25:42 [IP : 1.10.246.xxx]
จอง 1 ที่
ณัฐกฤตา เกษมสุข
090-4522316

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-11 12:41:48 [IP : 49.48.99.xxx]
จอง 9 ที่
1.ธีระวัฒน์ จุลทะศรี 080-1141195
2.กฤตยา อ่อนคำเหลือง 099-1383053
3.สุธาทิพย์ คำมิ่ง 086-2106485
4.ทิวากาล ขุนแก้วเกตงาม
5.พรพรรณ สุธรรมมา
6.พัชรินทร์ พึ่งแก้ว 081-0409928
7.เบญจวรรณ ปานสุวรรณ
8.ธัญธรณ นุชมี
9.เสาวนีย์ ศิริทัพ

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-11 12:39:47 [IP : 49.48.99.xxx]
จอง 4 ที่
1.แสงระวี บารมี 080-6839740
2.อรวรรณ สมัครราช 092-3106106
3.สุพัชญา กรอบทอง
4.สิริพร อุ่นเรือน

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-11 12:30:53 [IP : 49.48.99.xxx]
พลอยไพลิน กลิ่นจันทร์
080-8384772

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-08 14:11:51 [IP : 49.48.78.xxx]
ชัยรัตน์ ทับบุรี 0822258060
เอกคอมพิวเตอร์ศึกษา

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-08 13:41:08 [IP : 49.48.78.xxx]
สุภางค์ สำมณ๊

097-9248248
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-12-04 21:41:12 [IP : 118.173.242.xxx]
จอง 1 ที่
อมรรัตน์ ธงไธสง 0884786284

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-04 10:35:14 [IP : 223.206.195.xxx]
จอง 1 ที่

ณัฐพงษ์ ดีสมจิตร์

082 5133678

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-03 15:20:24 [IP : 223.206.195.xxx]
จอง 4 ที่ค่ะ
By สิริมา เจริญผล Send สิริมา เจริญผล เบอร์โทรศัพท์. 0800840779 2014-12-02 19:40:06 [IP : 182.53.163.xxx]
จอง 1 ที่
ชลัมพร แรงเขตกิจ 087-8422118

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-02 13:24:23 [IP : 223.206.195.xxx]
จอง 4 ที่
1.น้ำเพชร ตู่แก้ว 080-1144706
2.เยาวเรศ ทับกรุง 091-2820365
3.จามจุรี ร่องมะรุด 084-7776233
4.เจนจิรา ฉิมปาน 088-0560335

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-01 14:54:50 [IP : 223.206.195.xxx]
1ที่
นางสาวปิยนาฏ ปั้นนาค
083-1657284
By นางสาวปิยนาฏ ปั้นนาค Send นางสาวปิยนาฏ ปั้นนาค เบอร์โทรศัพท์. 0831657284 2014-11-28 09:01:36 [IP : 1.0.204.xxx]
จอง 1 ที่
ธัญพร อักษร
084-6643911

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-26 09:36:27 [IP : 223.205.100.xxx]
จอง 1 ที่
ละอองดาว กระแห่น
088-1700003

ผุ้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-24 17:33:11 [IP : 223.205.100.xxx]
จอง 1 ที่
จณ้ตตา คะระออม
084-5942724

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-24 15:18:16 [IP : 223.206.122.xxx]
จอง 4 ที่
ธนิกาญจน์ คงมะกล่ำ 083-8733051
พรพรรณ คล้ายศรี 093-2856606
ปาริชาติ กุนมาลา 089-5615188
เพชรรัตน์ กองช้าง 081-5814372

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-24 10:57:45 [IP : 223.206.122.xxx]
นางสาวสุภาพร ชามา

0935508586

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-20 15:07:26 [IP : 125.27.139.xxx]
ธนพันธ์ ทองน้อย 091-3890048
เรนุกา สิงหรัฐ

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-19 15:25:54 [IP : 118.172.191.xxx]
จองติว 6 ที่


1.นางสาวดวงพร คงอินทร์
2.นางสาวปาริฉัตร หาญชัย
3.นางสาวจิรประภา ศิริคง
4.นางสาวไอริน ปั่นพุด
5.นางสาวปริญดา ไชยนุต
6. นายวสันต์ ทรัพย์มามูล

08-44580277

ผู้รับจอง เเม็กครับ
By เเม็กครับ Send เเม็กครับ เบอร์โทรศัพท์. 0804188106 2014-11-19 12:19:40 [IP : 223.206.48.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
น.สศิริประภา พรานาค 0895665390

ผู้รับจอง ปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-18 19:42:25 [IP : 223.206.48.xxx]
ศศิประภา พุ่มจำปา
087-7371734

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-18 10:28:13 [IP : 118.172.190.xxx]
จองติว 6 ที่ครับ

คุณดวงพร คงอินทร์

ผู้รับจองเเม็ก
By เเม็กครับ Send เเม็กครับ เบอร์โทรศัพท์. 0804188106 2014-11-17 13:02:44 [IP : 223.206.48.xxx]
นางสาวทิพย์กัญญา จันทร์ศรี
0825144023

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-17 10:16:44 [IP : 118.172.190.xxx]
จอง 1 ที่

สุภาวดี สิงห์สิน 081 664 3884

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-11-13 13:07:34 [IP : 49.48.70.xxx]
จอง 7 ที่

พรพิมล อัตชู
วนิดา เกตุเส็ง
นุชจรี วงศ์พนัส
กรรณิการ์ ยุติธรรม
ศรัญย์ รอดแสวง
อรรถโกวิท จันทร์ทอง
สราวุฒิ บุญทับ

087-5667409

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-13 09:40:16 [IP : 106.0.210.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ

สุรีรัตน์ เรืองอยู่

0801143889
By วันเพ็ญ Send วันเพ็ญ เบอร์โทรศัพท์. 0881479341 2014-11-09 20:23:20 [IP : 223.207.248.xxx]
จองติว 4 ที่ค่ะ
กัญญารัตน์ ฉิมดี 0878471003
นิตยา จันนารี
สุดารัตน์ สูบุญ 0857374508
จินตนา ประทับศักดิ์ 0879725109

By สุดารัตน์ สูบุญ Send สุดารัตน์ สูบุญ เบอร์โทรศัพท์. 0857374508 2014-11-07 12:50:45 [IP : 223.204.191.xxx]
เฉลิมพล พุ่มเกตุ เบอร์โทรศัพท์ 0815320570

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-06 09:26:56 [IP : 223.204.118.xxx]
จอง 2 ที่ค่ะ
นายสมเจตน์ เจริญผล 0958178904
นางสาวพรรณิภา กลิ่นจันทร์ 0806079637
By เฟิร์ส นภัสวรรณ Send เฟิร์ส นภัสวรรณ เบอร์โทรศัพท์. 0811810446 2014-11-05 20:06:41 [IP : 110.171.231.xxx]
จอง 5 ที่ค่ะ
น.ส.ชลธิชา สุขแจ่ม 0877369928
นายวีรชาติ ดำนงค์ 0875724685
น.ส.อารีรัตน์ รุกขชาติ 0857340212
น.ส.ศิริพร อุ่นศรี 0855342281
น.ส.พรทิพย์ ไข่กลิ่น 0853742760
By นางสาวชลธิชา สุขแจ่ม Send นางสาวชลธิชา สุขแจ่ม เบอร์โทรศัพท์. 0877369928 2014-11-05 13:16:47 [IP : 182.93.197.xxx]
จองติว 6 ที่ค่ะ
1. แอนนา ขันทับทิม
2. รวีวรรณ เดือนพงษ์
3. กาญจนา ศิลาพจน์
4 กานต์สินี ชื่นผล
5. สุพัตรา สกุลมา
6. วันเพ็ญ หอยสังข์088 - 1479341
By วันเพ็ญ หอยสังข์ Send วันเพ็ญ   หอยสังข์ เบอร์โทรศัพท์. 0881479341 2014-11-04 21:24:18 [IP : 223.207.248.xxx]
จอง 1 ที่ ครับ
จิรศักดิ์ แสงหิรัญ
094-6138883

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-04 19:17:28 [IP : 223.207.8.xxx]
จอง 5 ที่ ค่ะ
1.วิภารัตน์ ทองสำริต 091-3839765
2.อรนิต
3.สุธาทิพย์
4.กนกวรรณ
5.อมรรัตน์

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-04 19:15:39 [IP : 223.207.8.xxx]
น.ส.วริศรา จบศรี
เบอร์โทร 0955728885

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-04 14:42:01 [IP : 118.172.189.xxx]
จองติว 4 ที่
ชมภูนุช คำธรรม
สุรัช ปฏิคม
เสาวณีย์ ดลละออ
วริญน์ พร้อมแย้ม
094-7607803
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-03 23:22:20 [IP : 118.174.219.xxx]
จองติว 2 ที่ค่ะ
วันนิสา
วัชรพล
087-8397490

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-03 19:07:09 [IP : 223.207.8.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
นายชินวัฒน์ ทรัพย์แก้ว
092-0432960

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-03 10:18:59 [IP : 223.207.8.xxx]
จองติว 3 ที่ค่ะ
ญาศิณี นางแย้ม 086-2098838
อัญชลี กาแดง 086-9389016
สิริพร อุ่นเรือน 081-9722178

ผู้รับจอง ครูปุ้ย

By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-03 10:17:21 [IP : 223.207.8.xxx]
จอง 5 ที่ค่ะ
1. ศศิธร ปั้นชูศรี
2. อนรรฆ ชมบุรี
3. นางสาววนิตา สายสุด
4. นางสาวรสสุคนธ์ งามทอง
5. นายพงษธร ดีประดิษฐ์ 0897890615

ผู้รับจอง เฟิร์ส นภัสวรรณ
By เฟิร์ส นภัสวรรณ Send เฟิร์ส นภัสวรรณ เบอร์โทรศัพท์. 0811810446 2014-11-01 12:49:45 [IP : 110.171.231.xxx]
ปิยะ คงขันธ์ 0857300390

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-01 12:02:39 [IP : 223.207.49.xxx]
จอง 4 ค่ะ
By สิรินุช สุทธศิริ Send สิรินุช  สุทธศิริ เบอร์โทรศัพท์. 0878433086 2014-10-31 21:59:48 [IP : 182.53.166.xxx]
จองติว 2 ที่

สุภาวดี สมัครเขตรการ 082 167 3115
กรรณ์นิกา ดำมินเศก 084 591 2363

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-31 15:33:00 [IP : 49.48.98.xxx]
นางสาวศลิษา แข็งธัญญกิจ 0877335373

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-30 20:40:11 [IP : 125.27.141.xxx]
เบญจมาศ เทพบุตร
084-6071003

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-30 08:41:05 [IP : 125.27.141.xxx]
จอง 2 ที่
อริษา จันทรา
พรรณชา สิทธิพร
088-2314190

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-28 18:51:49 [IP : 49.48.98.xxx]
อมรรัตน์ ฤทธิ์เต็ม 087-0739525 จอง 1 ที่
ญาณิษา เจนสาริกรณ์ 089-5660585 จอง 1 ที่
รสสุคนธ์ ประทุมทอง 085-2705632 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-28 18:49:36 [IP : 49.48.98.xxx]
จอง.9 ที่
วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ
สุธินี. ทองไทย
ปรวี. รณหงษา
นันทวัฒน์ ดิษฐเถร
ชุติมา. มาขุนทศ
ยุพา ชุติมานันท์
ทิพนาถ กิ่งชัย
ประภาวัลย์ พิมพ์ทอง
กฤษดา สีลาดี
By วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ Send วัชรพงษ์ อาจธัญกิจ เบอร์โทรศัพท์. 0823954962 2014-10-28 14:14:17 [IP : 1.47.201.xxx]
จองติว 2ที่ค่ะเสาวลักษณ์ จาบทอง


0916184993 ค่ะ


ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-26 17:08:09 [IP : 223.206.192.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
วิลาวรรณ ทาจำปา
082-2261901

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-26 11:43:41 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 1 ที่

กุสุมาลย์ ศรจีน
098-0140919

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-26 11:28:31 [IP : 182.52.19.xxx]
วรรณวิภา หมื่นสาย 085-2725114 จอง 4 ที่
ปราถนา 084-8176532 จอง 10 ที่
อรอนงค์ สีสัง 087-2009243 จอง 5 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-25 23:29:03 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 2 ที่ค่ะ
มาลาตรี
084-3456479

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-10-25 16:03:17 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 2 ที่ค่ะ
วรรณภรณ์ บุญกมุติ
084-3355404

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-10-25 16:02:09 [IP : 223.206.192.xxx]
จอง 6 ที่
ปฏิมาพร เตียเย็น 094-8307833
รัตนากร พาไทยสงค์ 083-9511885
สุดารัตน์ สวัสดี 081-0460723
สุพัตรา อ่อนสา 083-6264885
คีญาพัตญ์ เหล่าแช่ม 084-4923669
ยลชนก ธีรวุฒิ 098-4740110

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 13:53:54 [IP : 182.52.19.xxx]
จองติว 1ที่ค่ะ
คุณ สุภัตชญา

085 734 3361

ผู้รับจอง น้ำผึ้ง ติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-25 09:27:25 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ

คุณ สุภาวดี

082 167 3115

ผู้รับจองน้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-25 09:25:09 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 1ที่ค่ะ

คุณสุวรรณา

088 163 3340

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-25 09:19:18 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 1 ที่ครับ

มลชนก สุฬาภา

091-3832959

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-24 23:37:26 [IP : 182.52.19.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี