ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

         


LINE@:@teacher35
แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

61 คน

 สถิติเมื่อวาน 1305 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
6842 คน
90219 คน
2028178 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


สนทนาประสาสอบครู


7@ติวสอบครูผู้ช่วย จ.สงขลา 27-28 ธันวาคม 57 ณ โรงแรมไดอิชิ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
หลักสูตร 2 วัน(สุดคุ้ม)

เชิญทุกท่านที่ประสงค์เป็นครูผู้ช่วยจองติวกับเราทีมติวที่มีคนมาติวแล้วสอบบรรจุครูได้มากที่สุดในประเทศไทยในระยะสามปีที่ผ่านมา(2555-2557) และเรามั่นใจว่าปี 2558 เราจะพาท่านประสบความสำเร็จอย่างถล่มทลายอีกครั้ง
สถิติการสอบครูผู้ช่วย ปี 2557
ลูกศิษย์เราสอบได้ลำดับที่ 1 จำนวน 78 คน
ลูกศิษย์เราสอบขึ้นบัญชีรอการบรรจุ กว่า 3000 คน
(มีรายชื่อและเขตที่สอบได้ทุกคนยืนยันคุณภาพการติว)


เราคือทีมติวที่มีผลงานประจักษ์ชัดมีผู้สอบได้ลำดับต้นๆเป็นรูปธรรมมากที่สุดในขณะนี้

ลิ้งความพึงพอใจของคนมาติว
http://www.sobkru.net/modules.php?name=Web_Board&file=view&No=137


คณะวิทยากร(ทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน) นำโดย ผอ.ยุทธพงษ์ชัย เกตุบาง ผอ.ชัยทัศน์ จ้องสกุลวงษ์
เริ่มลงทะเบียน 08.00 น วันแรก
เวลาการอบรม 09.00 น . ถึง 17.30 น. ทุกวัน
กำหนดการอบรม
วันที่ 1 ความรอบรู้
สังคม เศรษฐกิจ การเมือง และเหตุการณ์ปัจจุบัน @นโยบายรัฐบาลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา @เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร@วัฒนธรรมไทย และขนพธรรมเนียมประเพณีท้องถิ่น@กฎหมายการศึกษา(ทุกฉบับ)
เทคนิคพิชิตข้อสอบความสามารถด้านตัวเลข(คณิตศาสตร์)

วั้นที่ 2 ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง
วิชาการศึกษา หลักการศึกษา หลักสูตรและการพัฒนาหลักสูตร การจัดกระบวนการเรียนรู้จิตวิทยาการศึกษาและการแนะแนว สื่อและนวัตกรรมการศึกษา การวัดและประเมินผลการศึกษา
วิชาชีพครู เจตคติต่อวิชาชีพ จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมจริยธรรมและค่านิยม วินัยและการรักษาวินัย ความเป็นพลเมืองดี การปรับตัวและมนุษย์สัมพันธ์ การทำงานร่วมกับผู้อื่น ความคิดสร้างสรรค์ต่อวิชาชีพ การจัดการความรู้ การสร้างสัมพันธ์ชุมชน
เทคนิคการทำข้อสอบภาษาไทย
ค่าลงทะเบียน(ชำระวันแรกของการอบรม) 1,800 บาท
สิ่งที่ท่านจะได้รับ เอกสารประกอบการอบรม 2 เล่ม สมุด 1 เล่ม ปากกา 1 เล่ม อาหารกลางวัน 2 มื้อ อาหารว่าง เช้าบ่าย รวม 4 มื้อ ซีดีการบรรยายเมื่อปีที่แล้ว 1 แผ่น วุฒิบัตรผ่านการอบรม 1 ฉบับ ส่วนลดค่าที่พักของโรงแรมตามโปรโมชั่นที่จัดให้ผู้เข้าอบรม

บริการหลังการอบรม จัดส่งข้อมูลการสอบ แนวข้อสอบ ข้อมูลที่จำเป็นสำหรับการสอบผ่านอีเมล์ล บริการให้คำปรึกษาการเลือกสถานที่สอบ ตอบปัญหาข้อสอบ และอื่นๆ ทางโทรศัพท์ เฟสบุค และอีเมล์ล
เราคือทีมติวทีมเดียวที่จะดูแลท่านตั้งแต่มาติวกับเรา หลังติว จนกระทั่งสอบบรรจุ หรือแม้แต่ท่านบรรจุเป็นครูแล้วเรายินดีดูแลให้คำปรึกษาท่านตลอดไปครับ

การันตีคุณภาพ ด้วยรายชื่อและจำนวนผู้สอบผ่านและได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ช่วยมากที่สุดในระยะสามปีที่ผ่านมา
การสำรองที่นั่ง แจ้งชื่อ นามสกุล พร้อมเบอร์โทรศัพท์
ในบอร์ดนี้(ช่องแสดงความคิดเห็น) หรือโทรแจ้งได้ที่เบอร์ 087-9897389 และ 089-0954409 และ 093-3431678 และ 098-6329918 และ 098-6352611 และ 081-4573120

หมายเหตุกำหนดการอบรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม และทุกจุดใช้วิทยากรชุดเดียวกัน
รหัสล็อกอินเว็บบอร์ด 1234
โดย ผอ.ยุทธ 2014-10-21 10:22:02 [IP : 183.89.85.xxx]

ความคิดเห็น
เพียงฤทัย หนูยิ้มซ้าย 084-997-6670

วริษา แหละยุหีม 085-589-3545

รอบีย๊ะ นันทน์ 086-292-1300

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-23 09:02:25 [IP : 223.207.14.xxx]
จองติว 3 ที่

รุ่งทิวา บุญสุวรรณ
เจือใจ โพธิ์ศรีทอง
อภิญญา จิตรอักษร

082 818 7668

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-23 08:54:30 [IP : 223.207.14.xxx]
จองติว 3 ที่ ทัศนี เจ๊าะกา
สุกัญญา ศรีสมุทร
นาเดีย มะสาและ

วิทย์ 2 คอม 1

099 478 6734
.................................................
จตุพร ศรีส่ง
ศราวุฒ พุ่มนวน
ธีรวัฒ ชูสิงค์แค
พิสุทธิ์ อ่อน
วิลันดา เจริญผล

พละศึกษา

087 891 2069
................................................
สุวิษา ฤทธิเดช เอกวิทย์
ชุติมา ตาเคอิน โรงแรมการท่องเที่ยว อาชีวะ

085 325 5257
091 987 6541
..................................................
มัลลิกา ชุมทอง

080 715 4887
เอกคอม
..................................................
สุนิสา ขาวพิมล
เอกสังคม

081 543 1204
....................................................
เปรมกมล สังข์ขาว
เสาวรส เสียงดี

098 451 5651
........................................................
รุสรีมิน เปาะแต เอกอังกฤษ 086 0111 464
ตอยีบะ อาเก๊ะ เอกอังกฤษ 093 694 3303
....................................................
นาอีมะฮี สะดียามู 084 312 1246

...................................................

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-23 08:49:59 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
นฤมล ลิ้มสุวัฒนกุล
089-2541142
....................................
จอง 1 ที่
นูรีฮัน เอียดดี
083-6598802
..................................
จอง 1 ที่
ระพีพรรณ หลงชู
084-2916864

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-23 08:26:44 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
เจือใจ โพธิ์ศรีทอง
084-2916864
...................................
จอง 1 ที่
บุศรอ แม
084-5396408
................................
จอง 1 ที่
รวิสราประสงค์จันทร์
097-2784371


ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 21:37:55 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
น.ส.ปาณิสรา กระจายโภชน์
0993609450

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 11:35:00 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
นูรียะห์ ตาเยะ
093-6549249
......................................
จอง 1 ที่
นาอีมะฮ์ สะดียามู
084-3121246
......................................
จอง 2 ที่
สญาทิพย์ สุวรรณรัตน์
สุพาภรณ์ หนูวงศ์
098-0932789
..........................................
จอง 1 ที่
พรรณรัตน์ โถนารัตน์
094-9657357
........................................
จอง 1 ที่
เกศราภร์ เขียนงาม
087-6740401
........................................
จอง 3 ที่
นิภาภรณ์ ทองมาก
ฮัซนาอ์ ตะฮาวัน
ธมลวรรณ เพชรไชย
081-959599962

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 11:24:35 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่ คะ
จินต์จุฑา จินดานิรดุล
081-6097437

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 11:14:08 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
นูรียะห์ ดีอรามะ
089-5986495

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 11:09:38 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
รสริน หวันโส๊ะ
084-6327343

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 093341678 2014-12-22 11:06:03 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 2 ที่
รชยา หมวดสิงห์ 089-7343484
ปาณิสรา กระจายโภชน์ 099-3609450

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 11:03:57 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 1 ที่
จุฬาลักย์ เรือนแก้ว
091-1600680

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-22 10:57:48 [IP : 223.207.14.xxx]
จอง 6 ที่ คะ

1.ชุติกาญจณ์ สุวรรณหงส์
2.สาวิตรี นุ่นสง
3.จันทิรา รสเกิด
4.ศุลีพร นวลไข่
5.วิภาดา ดวงสุวรรณ
6.ปรเมษฐ์ ศรีรัตนโชติ


091-9811518 , 0954393942
By ชุติกาญจณ์ Send ชุติกาญจณ์ เบอร์โทรศัพท์. 0919811518 2014-12-22 08:54:58 [IP : 202.29.178.xxx]
2 ที่
สรณี
ฟาธิยะ
080-7084001
ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-21 14:20:47 [IP : 101.109.66.xxx]
นางสาวจันทรวรรณ เรืองศรี 087 - 2777294

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-21 11:49:52 [IP : 101.109.66.xxx]
หยกมณี เกื้อหนู 0810990240

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-21 11:04:38 [IP : 101.109.66.xxx]
จอง 2 ที่
จุรีรัตน์ สารดิษฐ์ 085-7994578
วาสนา เหล็กเกิดผล 084-3085560
เอกคณิต

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-19 09:20:41 [IP : 223.207.14.xxx]
นางสาวนาอีมะฮ์ สะดียามู
จอง 1 ที่
By นาอีมะฮ์ สะดียามู Send นาอีมะฮ์ สะดียามู เบอร์โทรศัพท์. 0843121246 2014-12-18 19:24:58 [IP : 49.230.145.xxx]
จอง 1 ที่
ปิยะวะดี พรมมา
086-2829226
.....................................

จอง 1 ที่
นาซีเราะห์ น้อยทับทิม
093-7717009

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-18 11:00:47 [IP : 223.206.127.xxx]
จองเพิ่มอีก 4 ที่
ฐิติกาญน์ จุลบุษรา 087-4699025
นูรีญา คลังข้อง 098-7074578
ฟาตีฮ๊ะ มะดิง 087-2938979
ซาบารียะห์ มะดาฮู 087-2936616

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-18 10:57:59 [IP : 223.206.127.xxx]
1.นางสาววิริยาภรณ์ ลาสาตร์
0896534489

2.ว่าที่ร้อยตรีหญิงอ้อยทิพย์ สังข์เพชร. 0849676983

3. นางสาวเกสริน. หนูมาก. 0817483942

4. นายพรประสิทธิ์ โพธิ์เงิน 0862838827

5. นางสาวพรทิพย์ หนิตินุ 0843130212

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-16 15:33:14 [IP : 118.172.189.xxx]
ซูไรดา
รือซีต้า
089-7371438

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-16 10:04:14 [IP : 118.172.189.xxx]
จองติว 3 ที่

ซารีนา บาหะ
ซารีฮะห์ มาซอ
ฟาริน

093 646 7510

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By ผึ้ง Send ผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-15 19:52:28 [IP : 49.48.82.xxx]
จอง 1 ที่
ปราโมทย์ จันทร์ต้น
080-7026126

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-15 19:43:47 [IP : 49.48.82.xxx]
กัญญาณี ศรีไทย 094-930-3499

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-15 19:26:27 [IP : 49.48.82.xxx]
จอง 2 ที่

สุวิทย์ ถุยอิน 087-3907816
By เเม็กครับ Send เเม็กครับ เบอร์โทรศัพท์. 0804188106 2014-12-15 14:50:48 [IP : 49.48.82.xxx]
พัชรวดี แพวงศ์จีน
082-8298493

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-15 12:38:06 [IP : 118.172.190.xxx]
นลินี สีใหม่
กรรณิการ์ ทับไทร
สุลาวรรณ มิ่งคำ
วาสนา โพธิ์จิตอาภา
082-2828823

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-15 12:30:45 [IP : 118.172.190.xxx]
สุนิศา อาจณรงค์
084-6186778

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-15 10:57:44 [IP : 118.172.190.xxx]
จอง 1 ที่
สุชาดา ใจสงคราม
084-8906760

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-15 10:26:23 [IP : 49.48.82.xxx]
จอง 1 ที่
จันทร์จิรา เมืองชนะ
087-9982304
..........................................
จอง 1 ที่
รวีวรรณ จันทรัฐ
093-7381253
........................................
จอง 1 ที่
นุดียนา ดารแน
084-3138832
....................................
จอง 1ที่
สุทริกานต์ อินทฤธทิ์
091-2042308
..............................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-15 10:19:49 [IP : 49.48.82.xxx]
จอง 2 ที่
วรรณิศา หนูเจริญ
เบญจมาศ เหมือนแสน
083-1849860
..................................
จอง 1 ที่
ธิดารัตน์ ชูคง
092-5575159
....................................
จอง 1 ที่
นิภาภรณ์ ทองมาก
081-9599962
......................................
จอง 1 ที่
ฟาเด็ล รอเสะ
080-0350352
.........................................
จอง 3 ที่
1.เนตรนภา ใหม่เสน
2.สรารัตน์ โพชสาลี
3.พจนี ทองจิต
084-3081849
................................

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล

By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-15 09:53:59 [IP : 49.48.82.xxx]
กรรณิกา ด้วงใส
086-6915353

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-14 14:38:49 [IP : 171.98.162.xxx]
มารินี กูเต๊ะ
คอรีเยาะ
ตาอีบ๊ะ
รอซือแนะ
088-3888954

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-14 09:17:14 [IP : 171.98.162.xxx]
จอง 1 ที่
สาลูม๊ะ เอียดแอ เอกวิทย์
081-093-8025

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-11 18:03:26 [IP : 49.48.99.xxx]
จองติว 1 ที่

วรรณา ถิ่นเขาต่อ

เทคโนโลยีและนวัตรกรรมการศึกษา

081 969 2281

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-11 11:22:33 [IP : 49.48.99.xxx]
จองติว 1 ที่

สุนียะ โส๊ะสุบ 087 8366615

เคมี

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง ติวเตอร์ Send น้ำผึ้ง ติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-11 11:20:17 [IP : 49.48.99.xxx]
จอง 1 ที่
จุฑาทิพย์ พิทักษ์ศานต์
085-4763896

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-11 10:49:56 [IP : 49.48.99.xxx]
จอง 5 ที่
1.ยารีฮะ ยูโซ๊ะ
2.โนรีฮา ยือลาแป
3.มูนี บากอ
4.แวนูรมา
5.นีดา ยูโซ๊ะ
095-0141300
087-9315341

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-11 10:47:58 [IP : 49.48.99.xxx]
น.ส.กมลพัชร ติยจันทร์

087-8822376

เคมี

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง ติวเตอร์ Send น้ำผึ้ง ติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-11 10:13:17 [IP : 49.48.99.xxx]
จองติว 3 ที่

นางสาวสปีน่า ยาพระจันทร์ เอกชีววิทยา เบอโทร0843975710

นางสาวสุวิมล เส็มแล๊ะ เอกชีววิทยา เบอโทร080-7091196

นางสาวอัสนี ขาหมีเล๊าะ เอกชีววิทยา เบอโทร 061-2094485

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง ติวเตอร์ Send น้ำผึ้ง ติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-10 14:10:20 [IP : 49.48.99.xxx]
จองติว 2 ทีี่

นางสาวนัสวานา โต้ะหลัง เอกเคมี 0873934834

นางสาวนุรฮีดายะห์ หมาดมานัง เอกเคมี โทร0828337079

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง ติวเตอร์ Send น้ำผึ้ง ติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-10 14:08:33 [IP : 49.48.99.xxx]
จองติว 1 ที่

กนกพร วิถี วิทย์

081 543 1204

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง ติวเตอร์ Send น้ำผึ้ง ติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-10 12:37:00 [IP : 49.48.99.xxx]
จอง 2 ที่
ลาตีฟะฮ์ แดงเหม สังคม
อัฟนาน ลัดเลีย
080 544 1335

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-10 12:35:15 [IP : 49.48.99.xxx]
นุรไอมาน เจะอาแว 087-2965637 จอง 1 ที่
กนกวรรณ อิงอก้ว 093-6908283 จอง 1 ที่
พิรดาว แมะแอ 080-7022425 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-09 21:47:17 [IP : 49.48.78.xxx]
จอง 2 ที่
1.ณัฏฐ์นันธ์ เรืองรัตน์
2.ณัฏนรีย์ แก้วขวัญ
082-2691985
.........................................
จอง 3 ที่
1.อภิญญา จิตรอักษร
2.เจือใจ โพธิ์ศรีทอง
3.สุกัญญา ทิพย์รักษ์
082-5372920
........................................
จอง 3 ที่
1.กุสุมา ตวนสุหลา
2.นูรินนา หันยอ
3.นัสรี ไชยมิกัน
093-9017310
............................................
จอง 3 ที่
1.สาวิณี พรหมเกิด
2.พรพิลาส วิจิต
3.เกสินี สังเมียน
098-0175805
..........................................
มะรอดี วาเย๊ะ 089-2980212 จอง 1 ที่
ฮัยฟะห์ หมะ 088-3915563 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-09 21:42:44 [IP : 49.48.78.xxx]
จอง 4 ที่
1.ปัทมา กะโด 084-7179825
2.อุลวี หมีนหวัง 083-6583015
3.โซฟียะห์ ดอเลาะ 080-5420231
4.อรพรรณ ขันทอง 091-5244699

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-09 21:33:09 [IP : 49.48.78.xxx]
รพีพรรณ จู่ภิบาล 091-6406052

ตติ พิทักษ์นราธรรม เอกคณิต 080-5365652
จิดาภา ช่วยทอง เอกสังคม 083-6483669

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-08 14:15:30 [IP : 49.48.78.xxx]
จินตนา มะ
089-2990776

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-08 14:07:08 [IP : 49.48.78.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ
นางนูรีดา ปูเตะ
087-2914796
By นูรีดา Send นูรีดา เบอร์โทรศัพท์. 0872914796 2014-12-05 21:28:11 [IP : 171.7.249.xxx]
ณัฐนิชา แก้วบุตร
ไมตรี ศรีรักษ์

000-0000000
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-12-04 22:00:22 [IP : 118.173.242.xxx]
จองติว 1 ที่ครับ
By ว่าที่ร.ต.เอกชัย ผอมดำ Send ว่าที่ร.ต.เอกชัย ผอมดำ เบอร์โทรศัพท์. 0866969430 2014-12-04 11:26:14 [IP : 110.77.216.xxx]
จอง 2 ที่
พิจิตรา สุวรรณชาตรี 080-035-4713
แวซูนัยนะฮ์ หะยีนาแว 093-7255220

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-04 10:57:50 [IP : 223.206.195.xxx]
จอง 7 ที่

1. นางสาว ธารินี แสงทอง
084-8628474 วิชาเอกฟิสิกส์

2. นายอับดุลเราะห์มาน กูโน 081-0924972 วิชาเอกฟิสิกส์

3. นางสาวสรินญา โดงกูล 083-1954860 เอกฟิสิกส์

4. นายมุสลิม แดสา 084-6337496. เอกฟิสิกส์

5.นางสาวอรวี รักสะอาด 080-0418541 เอกฟิสิกส์

6. นางสาวเสาวลักษณ์ กาหมาก 083-6530253 เอกฟิสิกส์

7. นางสาวศิริภา ห้าหาบ 085-6407138 เอกฟิสิก

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้ง Send น้ำผึ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-03 14:53:46 [IP : 223.206.195.xxx]
จองติว 2 ที่

นางสาวพัชรินทร์ แก้วศรี เอกภาษาฝรั่งเศส
นางสาวสุดาวรรณ บัวผุด เอกภาษาจีน
093-5765349
093-7265690

น้ำผึ้งติวเตอร์
By ้น้ำผึ้งติวเตอร์ Send ้น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-12-03 09:27:35 [IP : 223.206.195.xxx]
จอง 2 ที่

นายผลพันธุ์ รัตนภิรมย์ โทร 0896549099

น.ส.วันทา ศรีสวัสดิ์ 0807066001

ผู้รับจอง เเม็กครับ
By เเม็กครับ Send เเม็กครับ เบอร์โทรศัพท์. 0804188106 2014-12-02 14:09:40 [IP : 223.206.195.xxx]
ณภาพัช ราโชกาญจน์ 0833693379

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-02 13:39:04 [IP : 118.172.190.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ

วรรณา ถิ่นเขาต่อ
081-9692281
By วรรณา Send วรรณา เบอร์โทรศัพท์. 0819692281 2014-12-02 11:53:39 [IP : 1.10.248.xxx]
จอง 2 ที่
นัจจีวุฒิ จุลเทพ 080-7107544
ยุพรพร จันทร์แก้ว 084-8604305

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-02 10:44:08 [IP : 223.206.195.xxx]
จอง 3 ที่
ปิยะวรรณ หมาดเส็น
ยามมีละห์ หวังอารีย์
อดิศักดิ์ หวังอารีย์
089-1567298

ู้ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-12-01 15:54:47 [IP : 223.206.195.xxx]
1.รวิสรา ประสงค์จันทร์ 093-7415588
2.ขนิษฐา แหมทิ่ง 093-7650447
3.สุวรัธตน์ สาดีน 082-7345224
4.ณัฏฐา เพ็ชรจินดา 098-8563351
...................................
จอง 1ที่
เปรมกมล ศักดิ์เจริญรัตน์
นารี หอมแล้ว

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-12-01 14:24:12 [IP : 223.206.195.xxx]
สุรีวรรณ แอนิ่ม
087-2632563

ผู้รับจอง ติวอีสาน คะ
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-12-01 12:10:10 [IP : 118.172.190.xxx]
จองที่สงขลา 1 ที่
By ขนิษฐา แหมทิ้ง Send ขนิษฐา แหมทิ้ง เบอร์โทรศัพท์. 0937650447 2014-11-27 19:00:38 [IP : 118.173.176.xxx]
ค่ะ

จองติว 1 ที่ ธิดารัตน์ ชนทัศน์ 084 898 4135 วิทย์
จองติว 1 ที่ กิตติวรรณ กังแฮ 094 582 0024 ทั่วไป

ผู้รับจอง น้ำผึ้งค่ะ
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-11-26 12:08:43 [IP : 223.205.100.xxx]
จอง 1 ที่
มีนา หมีนแดง
086-9613668

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-26 09:30:11 [IP : 223.205.100.xxx]
อริตา อักษรพันธ์ 090-1542084 จอง 1 ที่
จุฬาวัลย์ เรือนแก้ว 091-1600680 จอง 1 ที่
กมลทิพย์ ดูดาว 093-7415588 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-26 09:26:33 [IP : 223.205.100.xxx]
จองติว 1 ที่

จิรัญญา สะมารา

099 438 1233

ผู้จับจอง น้ำผึ้ง
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-11-25 17:09:24 [IP : 223.205.100.xxx]
นางสาววรรณวจี แดงมา 089-6466081

ผู้รับจอง ติวอีสาน คะ
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-25 08:43:09 [IP : 118.172.190.xxx]
จอง 2 ที่
นูรียะห์ เวาะโละ
ยูไหวรียะห์ บางู
084-6293916

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-24 17:51:53 [IP : 223.205.100.xxx]
จองติว 1 ที่นั่งคะ

จารุพักตร์ แสงวิมลรุ่งเรือง
091-1565163
091-3095280
By จารุพักตร์ Send จารุพักตร์ เบอร์โทรศัพท์. 0911565163 2014-11-24 17:45:28 [IP : 171.7.249.xxx]
เพ็ญพร มิตรเปรียบ 088-3961331 จอง 1 ที่
พนิต กอกำเกษ 083-2524259 จอง 1 ที่
อรวรรณ เพ็ชรรากาล 086-5653766,081-2398107 จอง 1 ที่
วิมลมาษ แสงสวัส 088-7837505 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-24 17:27:41 [IP : 223.206.122.xxx]
จอง 2 ที่ค่ะ
สารีณา เจ๊ะอารี
ซูนีตา เจ๊ะนุ
081-0959095

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-24 11:03:45 [IP : 223.206.122.xxx]
จอง 2 ที่
1.มาฟูเสาะ วาโด
2.แวรอกีเยาะ ดอเล๊าะ
080-7022425

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-21 17:56:31 [IP : 223.206.122.xxx]
จอง 1 ที่ค่ะ

รุ่งทิวา บุญสุวรรณ์

082-8187668
084-2900962

คอมค่ะ

ผู้รับจองน้ำผึ้งติวเตอร์
By ้น้ำผึ้งติวเตอร์ Send ้น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-11-21 09:12:54 [IP : 223.206.122.xxx]
สาริณี หีมบู 090-7195630 จอง 1 ที่
จันจิรา หลีหมาน 081-2762289 จอง 1 ที่
ฮาซีป๊ะ กรมเมือง 091-4609080 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-18 19:21:06 [IP : 223.206.48.xxx]
จอง 2 ที่
อัลนูวา สาแม **เอกคณิต
อารีฟ อูมา **เอกไทย
095-7470760

ผู้รับจอง ปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-18 18:23:25 [IP : 223.206.48.xxx]
จอง 1 ที่
อุไรวรรณ สุขสวัสดิ์
084-464-0703

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-18 12:18:01 [IP : 223.206.48.xxx]
จอง 1 ที่
จิตราภรณ์ สามเมือง
081-5423922

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-18 12:16:12 [IP : 223.206.48.xxx]
2 ที่
เชาวลิต ด้วงเหมือน 084-4468475
ศราวุฒิ ชูพล

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-17 10:33:09 [IP : 118.172.190.xxx]
จอง 1 ที่ ค่ะ
ไปรยพัชร์ เพ็งอุบล
082-8298028

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-14 10:43:35 [IP : 49.48.70.xxx]
จอง 2 ที่ ค่ะ
1.นิปาติเมาะ สาอุวา
2.ฮารตีลา แวกามิลา
084-9206491

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-14 10:41:23 [IP : 49.48.70.xxx]
จอง 1 ที่

สรารี แก้วพิจิตร

083-3997381

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-13 09:50:12 [IP : 106.0.210.xxx]
จอง 2 ที่

ฟีร์ดาว อาเซ็งมา
คณิษฐา ไชยมล

093-5748481


ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-13 09:33:47 [IP : 106.0.210.xxx]
เสาวรส ปราบโจร 084-8815653
ศิรัญญา สาระหนี

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-12 12:32:54 [IP : 118.172.188.xxx]
จอง 2 ที่ครับ

วสันต์ ระมะโน
นงลักษ์ เพชรบูรณ์

091-3286031

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-12 00:45:42 [IP : 125.25.207.xxx]
จอง 2 ที่

วสันต์ ระมะโน
นงลักษ์ เพชรบูรณ์

091-3286031

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-12 00:43:40 [IP : 125.25.207.xxx]
จอง 2 ที่

ณัฐธฺินีืื รตนอำไพ
สาวิตรี ืโพธิ์มาสังข์

091-7320754
089-7397535

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-12 00:33:40 [IP : 125.25.207.xxx]
จอง 1 ที่

อ้อยทิพย์ สังข์เพชร

084-9676983

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-12 00:12:45 [IP : 125.25.207.xxx]
จอง 6 ที่
1.นิซัลมา เจ๊ะเละ
2.รูวัยดา แลเยาะ
3.ฮัฟเซ๊าะห์ สะมะแอ
4.อาลีซะห์ โต๊ะเพ็ง
5.คอดียะฮ์ มะหะหมัด
6.ณัฐติยา หมาดหวา
089-9760570

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-11 09:22:21 [IP : 49.48.67.xxx]
จอง 2 ที่
หลูหา หนูหนุด
อุไรรัตน์ ชุมสะ
092-6959734

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-11 09:13:29 [IP : 49.48.67.xxx]
จิราพร กุลนิล 090-7191004 จอง 1 ที่
สตรีรัตน์ รักษ์จันทร์ 084-8906588 จอง 1 ที่
โนรอัยนี วานิ 082-8328869 จอง 1 ที่
แวอิสวาดี หะยีสอแฮะ 061-2418691จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-11 09:10:07 [IP : 49.48.67.xxx]
สุปรียา พัฒน์ช่วย
087-2962469

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-10 16:26:03 [IP : 125.27.143.xxx]
จอง 1 ที่ ค่ะ
อรวรรณ ขยันตาล
087-6621130

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-09 14:47:39 [IP : 49.48.67.xxx]
จอง 7 ที่ ค่ะ
1.วิริน อ่อนพรหม 085-6721306
2.จันทรา ใจกล้า
3.สร้อยสุดา เพ็งพัตรา
4.ภารตี ขุนดำ
5.ปรัชญาภรณ์ ชูหนูขาว
6.ปรางวไล ชูหนู
7.รอหานา เทาะ

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-09 14:44:04 [IP : 49.48.67.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
จิตติโรจน์ ธนะภพ
081-6771452

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-11-07 16:51:38 [IP : 49.48.67.xxx]
สมรักษ์ จันทคง 089-7320912 จอง 1 ที่
สกุณี หลุงชุม 089-7346736 จอง 1 ที่
กิริยา นบนอบ 087-2645218 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-07 00:13:38 [IP : 223.207.8.xxx]
จอง 14 ที่
1.เมษารัตน์ จินตรารักษ์ 099-9531633
2.นฤมล จังโหลพราช
3.เพ็ญนภา เพ็ชรจินดา
4.หฤดี เดชสถิตย์
5.ทิพาวรรณ ปู่สังข์
6.จันทร์จิรา เอียดขาว
7.นานา ยอดคง
8.ศรีสมร ศรีพูล
9.กรรณิการ์ บัวบุญ
10.อรวรรณ เพ็ชรสี
11.อนงค์นาถ ชูลี
12.ทิพวรรณ ปานจันทร์
13.ยุพาพร จันทร์แก้ว
14.วาสนา สุขอนัน

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-06 23:33:05 [IP : 223.207.8.xxx]
นางสาววรรณวจี แดงมา 089-6466081

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-06 09:40:15 [IP : 223.204.118.xxx]
จอง 3 ที่
ญาณิศา เกียรติแก้ว
ภัคพล สิงเกิด
นฤมล สุวัฒนกุล

090-7151206

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-05 22:34:34 [IP : 125.24.154.xxx]
จอง 1 ที่ ค่ะ
อรอนงค์ สุขกาย
087-2645218

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-05 20:06:03 [IP : 223.207.8.xxx]
จอง 3 ที่ค่ะ
กูสารา มานีกามัน
ญาวีณา บีสนุม
นุศรา บุญรังษ์
082-7300739

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-05 20:03:49 [IP : 223.207.8.xxx]
นปภัช 098-0628012 จอง 1 ที่
เกศราภรณ์ 083-1906740 จอง 1 ที่
มานิตย์ จันทรจิตร 083-6562740 จอง 1ที่
สุเพ็ญทิพ บุญขำ 084-5686916 จอง 1ที่
ซ่านะ หะยีเดอเล๋อ 092-6959734 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-11-04 18:58:30 [IP : 223.207.8.xxx]
อาวาตีพ เจะแม เบอร์ 090-4828545
มูฮำหมัดคอยรี สะมะแอ เบอร์ 093-6512086

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-04 13:56:56 [IP : 118.172.189.xxx]
จอง 1 ที่
ชุติกานต์ บุญช่วย
091-5275886

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-04 11:13:09 [IP : 106.0.210.xxx]
จอง 22 ที่
บุปผา บริเพชร 089-7328343
อาซียะห์ วันสุไลมาน 084-4077555
วิชุดา จำปาสด 087-6274368
วิริยาภรณ์ โกยสกุล 081-6911087
กำธร ดำน้อย 087-3906291
พิชชาภา นพรัตน์ 083-7455264
พิมชนก ดำทอง 082-7972349
โสรยา สีพุฒ 084-8569623
ทิพวรรณ ขาวกริบ 080-0374811
อาริสา เกลาฉีด 088-8326381
อุษณีย์ สงวนศรี 083-3967882
นิชธาวัลย์ วิภูษณะภัทร์ 093-5830513
สุธาทิพย์ ชัยแก้ว 087-2680633
อมรรัตน์ ทองแจ้ง 086-7420446
วิภาดา รองเดช 082-7768402
วิภาดา ชัยสิงห์ 083-1020657
อามีเน๊าะ กูแม 082-8247554
นูร์ฮูด้า บือราเฮง 098-0177582
พรรทิวา ธรฤทธิ์ 090-4897419
กมลชนก อินทะเสม 081-0837787
ยุภาภรณ์ รอดภัย 082-2801094
ศศิเนตร จันทร์เพชร์ 095-4381608

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-04 10:11:25 [IP : 106.0.210.xxx]
จอง 6 ที่
ชุติกาญจน์ สุวรรณหงษ์
สาวิตรี นุ่นสง
จันทิรา นุ่นสง
วิภาดา ดวงสุวรรณ
ปรเมษฐ์ ศรีรัตนโชติ
ศุลีพร นวลไข่

091-9811518
095-4393942

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-04 09:49:48 [IP : 106.0.210.xxx]
จอง 1 ที่

กมลวรรณ คงผอม

098-0673991

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-04 00:36:57 [IP : 118.174.219.xxx]
จอง 1 ที่

พิชชานันท์ พันธุโกวิทย์

090-4075752

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-04 00:35:01 [IP : 118.174.219.xxx]
จอง 1 ที่
รอสีนิ่ง สอเด็ง

093-5802237

ผู้รับ ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-03 23:31:38 [IP : 118.174.219.xxx]
จอง 1 ที่
อับดุลบาซิส โมเก็ม
084-8615137

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-11-03 23:25:26 [IP : 118.174.219.xxx]

จอง 1 ที่นั่ง


อัสณี มามะแตหะ


0827345616

By ผอ. Send ผอ. เบอร์โทรศัพท์. 0827345616 2014-11-03 15:53:58 [IP : 61.19.151.xxx]
ชฎาพร พิศทอง
080-8640194

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-11-01 15:12:40 [IP : 223.207.49.xxx]
จองติว 2 ที่

น.ส รอแปะอะ ยะโก๊ะ 084-3955171
กับ น.ส รอสีนิง สอเด็ง 093-5802237

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-11-01 11:29:09 [IP : 49.48.98.xxx]
จองติว 2 ที่ค่ะ
ภัทรพร สามเมือง
084-8472377

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-10-30 16:08:19 [IP : 49.48.98.xxx]
หนึ่งฤทัย ยะมาพฒน์ 091-3792233 จอง 1 ที่
นิโรกิเยอะ ราแดง 080-7017673 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-30 13:12:52 [IP : 49.48.98.xxx]
จอง 5 ที่
นิโรกิเยอะ ราแดง
080-7017673

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-30 13:09:59 [IP : 49.48.98.xxx]
จอง 5 ที่
ไอลดา เสกสรรค์
วิจิตรา ฤทธิเดช
ขนิษฐา กาเสม
นงค์ลักษณ์ รอบงาม
นูรีซัน อีซอ

ผู้รับจอง ไอลดา
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-30 09:01:13 [IP : 125.27.141.xxx]
จองติว 2 ที่นั่ง
ภัทรภร สามเมือง
จันทิมา เอียดถวิล
084-8472377
By ภัทรภร สามเมือง Send ภัทรภร สามเมือง เบอร์โทรศัพท์. 0848472377 2014-10-29 21:54:25 [IP : 49.230.68.xxx]
จอง 3 ที่
นิรมล เหมรัตน์ 089-8788652
วิชุตา แก้วเรือง
สุวลักษณ์ ทองหยู

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-29 19:11:25 [IP : 49.48.98.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
จิตราภรณ์ พิษพันธ์
081- 5423922

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-10-29 18:13:49 [IP : 49.48.98.xxx]
จองติว 14 ที่
1.อนิวรรต จันทร์เทพ 087-3826985,0862696443
2.สุชาวดี ไทยสุชาติ
3.เบญจมาภรณ์ แป้นสุข
4อลิษา ส่งสุข
5.สไททิพย์ มุขน้อย
6.ณัฐนัน แว้นโอฬาร
7.ชนินาถ ยุเหล็ก
8.ณัฐชา ทองเดิม
9.สุธาทิพย์ เกตุก่อ
10.ขวัญข้าว สิทธิศักดิ์
11.พรพิมล แก้วรุ่ง
12.ทิพย์ชนก หนูรอด
13.ณัฐธกร ระถะการ
14. ชนากานต์ พุ่มเกตุ

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-28 10:58:15 [IP : 223.206.192.xxx]
จอง 3 ที่
พิมพร สีขาว
สุปราณี หมื่นแสวง
ทรงวุฒิ เฉียงวุฒิ

089-2937922

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-26 11:38:54 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 1 ที่
รัชณีวรรณ ชัยกุล
083-2639298

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-26 11:05:03 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 3 ที่
จุฑาภรณ์ ขุนพิทักษ์ 086-9672591
พิมพ์ไทย มากแก้ว 094-1569904
พรชนก นาคปลัค

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-25 23:14:16 [IP : 223.206.192.xxx]
อ้อยทิพย์ สังเพชร 084-9676983 จอง 1 ที่
นรินทิพย์ สาและ จอง 1 ที่
สุพนา ปานเพชร จอง 2 ที่
ซูเพียน 085-6284634 จอง 1 ที่
ธิดา นวลทอง 082-4312178 จอง 1 ที่

ผู้รับจอง ทิพย์วิไล
By ทิพย์วิไล Send ทิพย์วิไล เบอร์โทรศัพท์. 0933431678 2014-10-25 23:11:37 [IP : 223.206.192.xxx]
จอง 1 ที่
เฉิดฉาย สายสัน
081-5265034

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 16:55:09 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 1 ที่
อรวรรณ คชนานนท์
082-2867179

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 16:48:58 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 2 ที่
ทิพาพร เศียรจุ่น 080-8622558
ประภาวรรณ ชื่นใจ

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 16:47:38 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 2 ที่
เฉลิมพันธ์ กันสาย 087-2966910
เอกพงษ์ สงขลา

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 16:46:01 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 1 ที่
ปรมาพร ศุภธารธรรม
082-7298030

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 16:38:51 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 1 ที่
ธีรพงษ์ โลภกุล
087-3975703

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 16:31:11 [IP : 182.52.19.xxx]
จองติว 1 ที่ค่ะ
ภาณุมาศ หอมบุญยงค์
089-4487885

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-10-25 15:59:02 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 6 ที่ค่ะ
ธีระพงษ์ โลภะกูล
อัจฉรา จันทร์ราช
พิมพ์พร สีขาว
เอกพงษ์ สมหา
เฉลิมพันธ์ จันทร์ฉาย
ทรงวุฒิ เฉียงฉาย
087-3975703

ผู้รับจอง ครูปุ้ย
By ครูปุ้ย Send ครูปุ้ย 2014-10-25 15:57:34 [IP : 223.206.192.xxx]
จอง 1 ที่
อารีย์ ใบสะหล๊ะ
080-5273564

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 15:09:21 [IP : 182.52.19.xxx]
จอง 1 ที่
กัลยา เหรียญนุ้ย
090-8752858

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 14:50:26 [IP : 182.52.19.xxx]
จองติว 1ที่
อัจฉรา จันทราช
087-2933078

ผู้รับจอง ติวอีสาน
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2014-10-25 14:27:51 [IP : 182.52.19.xxx]
จองติว 2ที่ค่ะ
คุณพัชรินทร์
คุณจันจิรา

082 417 1847

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-25 09:12:57 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 1ที่ค่ะ
คุณรุสนี อาบู

082 823 4237

ผู้รับจอง น้ำผึ้งติวเตอร์
By น้ำผึ้งติวเตอร์ Send น้ำผึ้งติวเตอร์ เบอร์โทรศัพท์. 0616434656 2014-10-25 09:11:37 [IP : 223.206.192.xxx]
จองติว 1 ที่ครับ

สาวิกา อุปฐาก

093-7169049

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-24 23:34:34 [IP : 182.52.19.xxx]
จองติว 2 ที่นั่ง

อิสยา กลับหนู
มุกมีนา เหมันต์
089-7259969

ผู้รับจอง ผอ.ยุทธ
By ผอ.ยุทธ Send ผอ.ยุทธ เบอร์โทรศัพท์. 0879897389 2014-10-24 23:11:13 [IP : 182.52.19.xxx]

ความคิดเห็น

โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ]นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑ติวสอบครูต้องยุทธพงษ์ชัยติวเตอร์ 
ติวที่นี่ดีที่สุด  เข้มข้น  สะใจ   เข้าใจง่าย ตรงประเด็นเป็นคะแนนสอบ 
 มีผลงานลูกศิษย์สอบติดและได้บรรจะมากที่สุดทุกปี