ทดลองทำข้อสอบครู


แนะนำวิทยากร

  


แผนที่โรงแรมติวสอบ

นายภาณุวัฒน์  จิตร์จำนงค์

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2


ฑศพล  พรมรังสี 

 สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกเทคโนฯ

ปิ่นประภาภรณ์ กุลสุวรรณ 

สอบครูกทมได้ที่ 1 วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ธนัฐฐา  สว่างรักษ์

สอบครู กทม.ได้ที่ 1 วิชาเอก  ภาษาไทย

นายกฤติภณ  เณรตาก้อง

ที่ 1 เอกภาษาไทย  

สพป.ราชบุรี เขต 2

นางสาวศิวาพร  ไผ่ครบุรี

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์  

สพป.ชุมพร เขต 1

นางสาวนพรัตน์  ยุคเกษมวงศ์

ที่  1 เอกภาษาอังกฤษ      สพม.9

นายทนงศักดิ์  หิรัญเรือง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ระนอง

นางสาวสุชญา  พันทวี

ที่ 1 เอกฟิสิกส์   สพม.3

นางประสบพร  หัตถกิจ

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.ชุมพร เขต 1

นายเจนณรงค์  อินทสุข

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวหทัยทิพย์  หยงสตาร์

ที่ 1 เอกสุขศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นางนันทพร  ศรีใหม่

ที่ 1  เอกปฐมวัย

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

 

นางสาวธนสร  สุขแก้ว

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3

นางสาวชุติมาตย์  สนิทปู่

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.ตรัง เขต 2

นายคมกฤช  นิลวิจิตร

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์ สพม.13

นางสาวสุชาดา  อำลอย

ที่ 1 เอกบรรณารักษ์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวกาญจน์สิตา  ตู้แก้ว

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.9

นายกิตติพงศ์  อ่ธิพรม

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์ สพม.7

นางสาวฉวีวรรณ  พุ่มแจ้

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2

นางสาวพรรณทิวา  จันทญาติ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์ สพม. 36

นายอนุชา  โสลำภา

ที่ 1 เอกฟิสิกส์ สพม. 18

นางสาวนิตยา  ฟุ้งเฟื่อง

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ระนอง

นางสาวมัทนา  ริดจันดี

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครราชสีมา เขต 6

นายสุรเดช  อินอ่อน

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.ชลบุรี เขต 1

นางสาวจารินิด  ต้นไฮ

ที่ 1 เอกอังกฤษ

สพป.จันทบุรี เขต 1

นางสาวปาจรีย์  น่วมเกิด

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายปัญญาวิทย์  แจ่มกนะจ่าง

ที่ 1 เอกภาษาไทย สพม.7

นางสาวทิพวรรณ  บุญอ่อน

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นางสาววรณัน  ฉ่ำมณี

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2

นายฮาตี้ย์  นิ่งแบบ

ที่ 1 เอกคริตศาสตร์

สพป.ภูเก็ต

นางสาวขนิฐา  แสงภารา

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.อยุธยา เขต 1

นางสาวฌาริญญา  ซ้ายหัน

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1

นายสรสักดิ์  สิทธิคง

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ตาก เขต 2

นางสาวจิดาภา  ศรีสิงห์

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.นนทบุรี เขต 2

นางสาวสุชัญญ์ญา  จันทร์นามเขตต์

ที่ 1 เอกภาษาจีน สพม.26

นายสันติ  ขำสกล

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2


ดับที่ 2 วิชาเอกบรรณารั

ช่อเพชร  โยเหลา

ที่ 1 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกวิทยาศาสตร์

ชมมณี  ทมโคตร

ที่ 2 เทศบาลเมืองวังน้ำเย็น  วิชาเอกภาษาไทย

อลิศรา  อุทธสิงห์

ที่ 2 เอกสังคม อบจ ศรีสะเกษ

ธีรศักดิ์  เชื่อนันตา

ที่ 1 เทศบาลเมืองลำพูน วิชาเอกคอมพิวเตอร์

ศุภชัย  ตาสาย

ที่ 2 เอกอุตสาหกรรม สพม.41

ฐชาดา  ถิระโคตร

ที่ 2 เอกสังคม นครราชสีมา 3


รูปภาพ

พัทธ์ธีรา  ศรีประสิทธิ์

ที่ 2 เอกอังกฤษ สพม.1รูปภาพ

ธันย์ชนก  จันทะบุตร

ที่ 2 เอกวิทย์ฯ นครสวรรค์2

รูปภาพ

จิรานุตม์  ถิ่นคำเชิด

ที่ 2 เอกเทคโนฯ อบจ.ศรีสะเกษ

พิพัฒน์พงษ์  ทองอยู่

ที่ 1 เอกพลศึกษา อบจ.ชัยภูมิ

ศยานนท์  ศิริขันธ์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ อบจ.สกลนคร


 สถิติวันนี้

1453 คน

 สถิติเมื่อวาน 879 คน
 สถิติเดือนนี้
สถิติปีนี้
สถิติทั้งหมด
21252 คน
55548 คน
1372869 คน
เริ่มเมื่อ 2008-05-29


 


 

สนทนาประสาสอบครู


ติวสอบ ครู อบจ ศรีสะเกษ 13 กรกฎาคม 56 ณ โรงแรมพรหมพิมาน อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ

ติวสอบ  ครู  อบจ  ศรีสะเกษ  13  กรกฎาคม  56  ณ โรงแรมพรหมพิมาน  อ.เมือง  จ.ศรีสะเกษ


หลักสูตร 1  วันเต็ม


ความรอบรู้จังหวัดศรีสะเกษ  ที่น่าจะออกข้อสอบ


นโยบาย  อบจ  ศรีสะเกษ


กฎหมายการปกครองส่วนท้องถิ่น


กฎหมายการศึกษา


วิชาชีพครู


วิชาการศึกษา


พลวัตปัจจุบัน


การสอบสัมภาษณ์  อย่างมีชั้นเชิง


ติวดุติวเข้ม  08.30-20.00


ติวแล้วพร้อมทำข้อสอบทันที


เราติวด้วยผลงานที่ได้รับการยอมรับจากทั้วประเทศ


ค่าลงทะเบียนเพียง  999  บาทเท่านั้น


สนใจ  โทร  087-9897389   โทร  089-0954409


หรือลงชื่อใว้ในบอร์ดแห่งนี้ครับ


รหัสล๊อกอิน  1234  ครับ

โดย ชมรม 2013-06-13 13:09:50 [IP : 61.7.178.xxx]

ความคิดเห็น
ยุราพร โต๊ะสินธุ์

b 089-9480301
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-10 19:39:23 [IP : 125.27.142.xxx]
จูและนับหนึ่ง

b 0900322592
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-09 16:19:51 [IP : 171.101.173.xxx]
นวลศิริ รัตนแก้ว
By namo Send namo เบอร์โทรศัพท์. 0872556667 2013-07-08 21:03:09 [IP : 183.88.26.xxx]
สมัครติว วันที่ 13 กค
สรัญญา ซองศิริ
0900322952
By ju Send ju เบอร์โทรศัพท์. 0900322952 2013-07-08 12:46:06 [IP : 1.1.207.xxx]
วิลาวรรณ สาริบุตร


b 088 11342x9
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-06 18:08:23 [IP : 125.27.132.xxx]
น.ส.รังสิยา สุกิจวัฒนกุล

b 087-4459042
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-06 14:30:48 [IP : 125.27.133.xxx]
จอง1ที่คะ กุลธิดา เฉลิมพล
By อยากเป็นครู Send อยากเป็นครู เบอร์โทรศัพท์. 0880780838 2013-07-05 23:16:04 [IP : 110.49.233.xxx]
นายพิทยา สุโภภาค

b โทร 092 2129269
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-04 20:30:01 [IP : 125.27.130.xxx]
ฐิติรัตน์ ประจำถิ่น

b 087-9626171
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-04 19:06:02 [IP : 125.27.130.xxx]
เฉลิมเกียรติ ศรีโพนทอง

b 085-4190405
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-04 09:23:19 [IP : 118.172.189.xxx]
นรินดา คำสุข

นัฐจริยา

b 083-3566560
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-04 09:21:00 [IP : 118.172.189.xxx]
นางสาวเจษฎาภรณ์ ขันธะมูล

b 087-4570413
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-04 09:16:35 [IP : 118.172.189.xxx]
1ที่นะคะ
086-6399842
By พวงผกา ไชยพิลา Send พวงผกา ไชยพิลา เบอร์โทรศัพท์. 0866399842 2013-07-04 09:13:24 [IP : 1.2.212.xxx]
จอง 1 ที่ครับ ธราดล พรหมชาติ

b0898439881
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน เบอร์โทรศัพท์. 0898439881 2013-07-02 06:08:15 [IP : 27.55.1.xxx]
เขมจิรา สุรชาติ

b 086-8736249
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-01 17:29:42 [IP : 125.27.128.xxx]
นายอำนวย มูลมั่งคั่ง

b 086-6660249
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-01 10:48:54 [IP : 118.172.190.xxx]
นางสาวเพ็ญฤทัย ครรไลลักษณ์


b 0908278299
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-07-01 10:36:07 [IP : 118.172.190.xxx]
ผอ ศิริพร ขุมคำ (คุณฑิฆัมพร จองให้)
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-30 15:00:56 [IP : 125.27.142.xxx]
ทิฆัมพร นำระนะ

b 0811205523
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-30 14:39:45 [IP : 125.27.142.xxx]
จุฑามาศ แปลงไธสง

b 0914106092
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-30 12:25:49 [IP : 125.27.142.xxx]
ทิพา จันดากร และสุนันทา โททอง
By ทิพา จันดากร Send ทิพา จันดากร เบอร์โทรศัพท์. 0823101159 2013-06-27 13:55:11 [IP : 203.172.201.xxx]
เฟื่องฤทัย กุดแสง

b 091-3561816
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-26 15:09:54 [IP : 118.172.191.xxx]

จอง 2 ที่ค่ะ...

By นางสาวปาริฉัตร ชินวิวัฒนชัยกุล Send นางสาวปาริฉัตร ชินวิวัฒนชัยกุล เบอร์โทรศัพท์. 0801524331 2013-06-26 09:49:50 [IP : 202.29.239.xxx]
วนิดา ศิริชาติ

b 083-3726915
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-24 12:42:12 [IP : 118.172.191.xxx]
วรรณิภา หวังสม

b 081-1494743
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-24 12:41:19 [IP : 118.172.191.xxx]
ว่าที่ร้อยตรี พิทักษ์ หาสุข

b 087-8753095
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-23 15:08:02 [IP : 125.27.130.xxx]
ณัฐรตี โถทอง

b 0872534727
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-19 12:03:49 [IP : 118.172.191.xxx]
จันทิมา โสเพียทา

b088-31598x0
By ชมรม Send ชมรม 2013-06-18 15:23:28 [IP : 110.77.219.xxx]
พรประภาตรง
By ชมรม Send ชมรม 2013-06-17 22:35:05 [IP : 101.51.101.xxx]
พรประภา กุลบุตร

b084-0906819
By ชมรม Send ชมรม 2013-06-17 22:33:56 [IP : 101.51.101.xxx]
ชนัฎดา ยอดเจริญ

b 0885131634
By ติวอีสาน Send ติวอีสาน 2013-06-17 12:33:12 [IP : 118.172.191.xxx]

ความคิดเห็น
Please use IE for editing.
โดย
อี-เมล์
เบอร์โทรศัพท์
Security
Click to reload image
Insert Image Insert Image by browse

คลิกที่รูป เพื่อแทรกรูปลงในข้อความ

คำเตือนเกี่ยวกับการใช้เว็บบอร์ด

[ ปิดหน้านี้ ]
[ กลับหน้าเดิม ] 


นายฮัมดี  หะยีและ

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.ปัตตานี เขต 2

นางสาวอรรญา  จุ้ยนคร

ที่ 1  เอกวิทยาศาสตร์

สพม 11

นายวรเดช  จริงจังชนังกูล

ที่ 1 เอกภาษาไทย 

สพป.สุพรรณบุรี เขต 3

นางสาวปิยนุช  ศิริโสภาพงษ์

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป ปทุมธานี เขต 2

 

นายศิรวิทย์  มุ่งธนวรกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.10

นางสาวณณิฌญา  เจียมสุขสุจิตต์

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์ 

สพม 11

นายธนรัชต์  ศิริวัฒน์

ที่ 1 เอกดนตรีสากล

สพม.36

นางสาววาลิกา  รักยินดี

ที่ 1 เอกคอมพิวเตอร์

สพป.ราชบุรี เขต 1

นายปิยานนท์  แก้วแกมทอง

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.ปทุมธานีเ ขต 1

นางสาวชนิดา  คงไข่ศรี

ที่ 1 เอกสังคมศึกษา

สพป.สุราษฎรธานี เขต 1

นายศิวุทธ  กุศลพรสร้าง

ที่ 1 เอกคณิตศษสตร์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายธนัตท์  โสตถิกุล

ที่ 1 เอกพลศึกษา  สพม.42

นางสาวนิตยา  สุขแจ่ม

ที่ 1  เอกสังคม

สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3

นายมนตรี  โพธิ์ทับทิม

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพป.นครสวรรค์ เขต 2

นางสาวศิริกุล  อุ่นศิลป์

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.32

นายพลกฤต  ศรีนันตา

ที่ 1 เอกดนตรี

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นางสาวทิพยาภรณ์  เศวตนัย

ที่ 1 เอกนาฏศิลป์

สพป.นครราชสีมา เขต 4

นายศราวุธ  จงรักวิทย์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.กระบี่

นางสาวนฤมล  คำพุทธ

ที่  1 เอกภาษาจีน

สพม.14

นาวศรายุทธ  ท้าวประสิทธิ์

ที่ 1 เอกพลศึกษา สพม.5

นางสกาวทิพย์  สังคปาล

ที่ 1 เอกทัศนศิลป์

สพม.14

นายธนารักษ์   บุญกาญจน์

ที่ 1 เอกวิทยาศาสตร์

สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2

นางสาวพัชรินทร์  สิทธิภูมิ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม.18

นายต่อศักดิ์  ศรีแก้วแฝก

ที่ 1 เอกภาษาอังกฤษ

สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2

นางสาวณัฐชยา  นาควิสุทธฺื

ที่ 1 เอกคณิตศาสตร์

สพป.กำแพงเพชร เขต 2

นายจิรวัฒน์  โสมแก้ว

ที่ 1 เอกดนตรีไทย

สพป.ภูเก็ต

นางสาวเมธาวี  เชื้อสาย

ที่ 1 เอกปฐมวัย

สพป.เชียงใหม่ เขต 3

นายจอห์นสัน  มุมธุลี

ที่ 1 เอกพลศึกษา

สพป.สระแก้ว เขต 2

นางสาววิภาดา  ลาปะ

ที่ 1 เอกภาษาจีน

สพม.25

 

นางสาวธาริตา  นนสุวรรณ

ที่ 1 เอกภาษาไทย

สพม. 11

 

กาญจนาณัฐ  หุ่นโพธิ์

ที่ 1 เอกอังกฤษ นครสวรรค์ 2

จุลดิฐ  อุ่นหนองกุ่ง

ที่ 1 เอกอุตสาหกรรม สศศ

ธีรพล  ทรัพย์ทวี

ที่ 1 คณิตศาสตร์ เชียงใหม่ 5

ธนาภรณ์  เงินเนตร

ที่ 1 เอกเคมี สพม. 42

นรินทร์ ธุรธรรม

ที่ 1 เอกปฐมวัย  เลยเขต 3

อุษณีย์  ลานรอบ

ที่ 1 เอกวิทย์ ประจวบ 2

แสงจันทร์  ศรีสุทธา

ที่ 1 เอกปฐมวัย เชียงราย 3

ภัทร  เจริญกุล

ที่ 1คณิตศาสตร์ กาญจน์บุรี 2

ตรัย  แกลงกระโทก

ที่ 1 เอกอังกฤษ ตาก เขต 2

อาทิตย์  ชมชาติ

ที่ 1 เอกภาไทย นครสวรรค์2


วรเชษฐ์  ไชยสงค์

ที่ 2 เอกสังคม สพม.30

กรรณิการ์  ละออง

ที่ 2 เอกสังคม ลพบุรี 2


อนุสรณ์  ช่ออังชัน

ที่ 2 เอกคอมฯ กาญจน์ 3

พิไลวรรณ  ทองมาก

ที่ 2 เอกเคมี สพม.1

อดุลย์  หลักชัย

ที่ 1 ฟิสิกส์  สพม 29
 

 

หลักสูตรแกนกลาง
การศึกษาขั้นพื้นฐาน
พุทธศักราช ๒๕๕๑