คำขวัญวันครู ประจำปี 2555

 

 

บูชาครูแห่งแผ่นดิน  จอมปราชญ์ศาสตร์ศิลป์  สยามินทร์"ภูมิพล" 

 

ของนางสาวขนิษฐา  อุตรโส  นักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม  จังหวัดนครปฐม


Powered by AIWEB